06 januari 2014

Ny aktie i Utdelningsportfölj USA (Realty Income Corp)


Först ut i den amerikanska utdelningsportföljen blir en REIT (Real Estate Investment Trust). En REIT är ett företag som äger och hyr ut fastigheter, ofta näringsfastigheter såsom köpcenter, kontorsbyggnader och liknande. En REIT lyder under lite andra regler än vanliga företag och en av dessa innebär att företaget ej behöver skatta något av sin vinst så länge minst 90% av den delas ut till aktieägarna och en del andra mindre villkor uppfylls.

Bolaget vi har valt att ta in i portföljen är Realty Income Corp. (symbol "O") och är en av de större REIT-bolagen i USA. Bolaget har sitt säte i Escondido, Kalifornien, och startades 1969. Bolaget äger över 3800 fastigheter i totalt 49 delstater och har ett marknadsvärde på över $9.8 miljarder. Bolaget har haft utdelningar ända sedan starten, dvs mer än 44 år, och har ökat utdelningen 74 gånger sedan 1994, varav 65 kvartal med obruten höjning. Nuvarande årsutdelning på ca $2.18 innebär med dagens kurs en yield på 5.7%

"The dividend yield or dividend-price ratio of a share is the dividend per share, divided by the price per share. It is also a company's total annual dividend payments divided by its market capitalization, assuming the number of shares is constant. It is often expressed as a percentage." (Wikipedia)

Det senaste året har amerikanska REIT tagit rejält med stryk. Detta har framförallt berott på att amerikanska staten diskuterat nedtrappning av de stödköp av obligationer som gjorts under en längre period. Förenklat kan man säga att när stödköpen minskar så går räntorna upp, något som är negativt för de REIT som har mycket skulder. Nu verkar marknaden ha prisat in detta och en möjlig botten kan skönjas. Priserna på en del av bolagen är historiskt låga och vi anser att det nu är bra läge för att investera i en högkvalitativ REIT.

Det finns flera orsaker till varför vi väljer att ta in just Realty Income Corp. i vår portfölj. En huvudanledning är självfallet utdelningshistoriken. Med den historiken så är det en hög sannolikhet att bolaget fortsätter med både utdelningar och höjningar av dessa i framtiden. En utdelningsportfölj bör vara inriktad på stabil utdelning där potential för framtida höjningar är goda. Självfallet så är det inte garanterat att så sker, men med god statistik så ökar chansen. Se länk till Nasdaq för mer information om historiska utdelningar. Som man ser i statistiken så delar bolaget ut utdelningar varje månad.

Årlig utdelning sedan 1994. Bilden är hämtad från bolaget egna hemsida.

Utdelningen från amerikanska REIT beskattas med 15% när de sätts in på din kapitalförsäkring i Sverige. Detta ska dock automatiskt återbetalas inom ett par år till sitt konto, detta då man redan blir schablonbeskattad på sitt kapital av svenska skatteverket.

Ytterligare en anledning till att vi tittar på just detta bolag är att hyresavtalen de har är av "Triple-net lease"-typ. Det innebär att de som hyr fastigheterna av Realty Income Corp. själva står för fastighetsunderhållet och alla andra utgifter. Detta i kombination med att hyresavtalen är väldigt långa, vissa upp emot 20 år, och att hyresgästerna är många borgar för stabila intäkter utan större överraskningar på vägen.

Vi väljer att köpa 80 st Realty Income Corp. för total 19688 SEK. Detta innefattar även ett courtage på 85 kronor. För att följa utvecklingen på aktien, samt portföljen, titta gärna på vår Utdelningsportfölj USA-börsen.

Vi ser med stor tillförsikt till att detta bolag kommer att utveckla portföljen på ett positivt sätt!

/Aktiekalkyl
Unknown

Aktiekalkyl är en blogg om aktier och investeringar som utgår från att vi vill testa några idéer vi har och se hur det går på riktigt. Vi strävar också efter att lära oss mer och utvecklas som investerare och förstås att det ska bli en läsvärd blogg.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

 

Copyright @ 2013 Aktiekalkyl.

Designed by Templateify & CollegeTalks| Distributed by Rocking Templates