Om Aktiekalkyl

Aktiekalkyl är en blogg om aktier och investeringar som utgår från att vi vill testa några idéer vi har och se hur det går på riktigt. Vi strävar också efter att lära oss mer och utvecklas som investerare och förstås att det ska bli en läsvärd blogg.

Alla tips och kommentarer mottages tacksamt!

/Aktiekalkyl

Disclaimer: Våra texter, inlägg, sidor, portföljer och annat material på denna blogg utgår ifrån vårt stora intresse för aktier och investeringar och bör också ses i det perspektivet. De är inte tänkta att utgöra specifika råd till någon enskild person och man bör alltid göra sina egna analyser innan man fattar ett eget beslut. Tänk också på att historiskt avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Inget som står på denna blogg ska ses som råd och det finns ingen som helst garanti för att de idéer vi har eller de portföljer vi visar kommer att gå bra.

Vi strävar efter att all information som återges på Aktiekalkyl och relaterade webbplatser ska vara korrekt, men vi kan inte garantera att den vid varje givet tillfälle är så.


 

Copyright @ 2013 Aktiekalkyl.

Designed by Templateify & CollegeTalks| Distributed by Rocking Templates