Magic Formula - Beskrivning av strategin

Joel Greenblatt skapade “Magic formula” I sin bok 'The Little Book that Beats the Market” och strategin ser ut så här i enkel sammanfattning:
Magic formula
1. Bestäm en minsta market capitalization (normalt mer än 50 miljoner USD).
2. Uteslut “utility”  och  “financial” aktier
3. Uteslut utländska aktier som handlas som ADR (American Depositary Receipts).
4. Ta fram företagens earnings yield = EBIT / enterprise value.
5. Ta fram företagens return on capital = EBIT / (net fixed assets + working capital).
6. Ranka alla företag som är över den valda market capitalization efter högsta earnings yield och highest return on capital (procentuell)
7. Investera i de  20–30 högst rankade företagen
8. Ombalansera portföljen varje år genom att sälja förlorarna en vecka före årsskiftet och vinnarna en vecka efter årsskiftet.. (av skatteskäl)
9. Fortsätt så här…

Vi kommer att på Aktiekalkyl testa denna strategi på några olika portföljer och se hur det fungerar för oss. Kan det vara så att detta är ett bra sätt att investera på? Fungerar "magic formula" även på andra marknader än USA?

Följ med oss på vår resa!


 

Copyright @ 2013 Aktiekalkyl.

Designed by Templateify & CollegeTalks| Distributed by Rocking Templates